“พช.เขาชัยสน ร่วมพลัง คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านจงเก จัดพิธีสมโภชน์เงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านจงเก หมู่ที่ 3 ตำบลจองถนน”

เข้าชม 3 ครั้ง
“พช.เขาชัยสน ร่วมพลัง คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านจงเก จัดพิธีสมโภชน์เงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านจงเก หมู่ที่ 3 ตำบลจองถนน”
            วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13.30 นายสมบูรณ์ เต็มชื่น นายอำเภอเขาชัยสน เป็นประธานในพิธีสมโภชน์เงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านจงเก พร้อมด้วย นางสาวกิ่งกานต์ ชูรัตน์ พัฒนาการอำเภอ นายพีระ สุธีรนฤปการ นายกเทศมนตรีตำบลจองถนน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาชัยสน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเขาชัยสน และราษฎรในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาหมู่บ้าน บ้านจงเก ม.3 ต.จองถนน
             โดยมีนายวิโรจน์ บุญตุโล ผู้ใหญ่บ้านจงเก ม.3 ต.จองถนน นางวรรณกร เพ็งมาก ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านจงเก พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านจงเก ให้การต้อนรับ
             สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้มีพิธีสมโภชน์เงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านจงเก จัดขบวนแห่เงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าหมู่บ้าน เพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมทำบุญศาลาหมู่บ้าน และพิธีแลกเงินขวัญถุงพระราชทาน เพื่อหารายได้สมทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านจงเก ซึ่งทางหมู่บ้านจะได้นำเงินที่ได้รับมาเป็นทุนในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ในการต่อต้านและแก้ปัญหายาเสพติด ต่อยอดไปสู่การแก้ไขปัญหาสังคมด้านอื่นๆ ต่อไป
ในการนี้ นายสมบูรณ์ เต็มชื่น นายอำเภอเขาชัยสน ได้กล่าว ถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งต้องอาศัยความร่วมแรง ร่วมใจของคนในหมู่บ้าน ช่วยกันสอดส่อง ดูแล ให้ความรู้ ความเข้าใจถึงโทษของยาเสพติด และร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต่อไป
#กองทุนแม่ของแผ่นดิน
#พัฒนาการอำเภอ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
#Change for good#
พช.เขาชัยสน ภาพ:ข่าว
+11
(Visited 3 times, 1 visits today)