พช.เขาชัยสน ร่วมกิจกรรมประชาชนจิตอาสา ”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะทองสม

เข้าชม 2 ครั้ง
พช.เขาชัยสน ร่วมกิจกรรมประชาชนจิตอาสา ”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะทองสม
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.นายสมบูรณ์ เต็มชื่น นายอำเภอเขาชัยสน ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเขาชัยสน พร้อมด้วย ประชาชนจิตอาสา จำนวน ๘๙ คน ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะทองสม ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ในการนี้ นางสาวกิ่งกานต์ ชูรัตน์ พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ตำบลเขาชัยสน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
#จิตอาสา
#พัฒนาการอำเภอ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
#Change for good#
พช.เขาชัยสน ภาพ:ข่าว
+3
<img class="x16dsc37" src="data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
1พช.เขาชัยสน จ.พัทลุง
(Visited 2 times, 1 visits today)