พช.เขาชัยสน ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการ โคก หนอง นา โมเดล บ้านควนสามโพธิ์

📣พช.เขาชัยสน ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการ โคก หนอง นา โมเดล บ้านควนสามโพธิ์📣📣
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสาวกิ่งกานต์ ชูรัตน์ พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน พร้อมด้วยทีมงาน และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ลงพื้นที่บ้านควนสามโพธิ์ บ้านนายสมศักดิ์ นวลขาว หมู่่ที่ ๕ ตำบลควนขนุน ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล พืนที่ ๑ ไร่ ซึ่งการดำเนินงานก้าวหน้าร้อยละ ๔๐ ของปริมาณทั้งหมด
🌾🌾🌾พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน🌾🌾🌾
# Change for good
📸📢พช.เขาชัยสน :ภาพ/ข่าว……📢📸

(Visited 21 times, 1 visits today)