ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการ โคก หนอง นา โมเดล

📣พช.เขาชัยสน ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการ โคก หนอง นา โมเดล 📣📣
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสาวกิ่งกานต์ ชูรัตน์ พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ช่างควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับฯ และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ลงพื้นที่บ้านนาดอน หมู่่ที่ ๑๐ ตำบลหานโพธิ์ ณ บ้านนายคำนับ อ่อนชู ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ เพื่อตรวจรับงานจ้าง งานขุดดิน ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ขนาดพื้นที่ ๓ ไร่
🌾🌾🌾พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน🌾🌾🌾
# Change for good
📸📢พช.เขาชัยสน :ภาพ/ข่าว……📢📸

(Visited 11 times, 1 visits today)