ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการ โคก หนอง นา โมเดล บ้านาดอน

📣พช.เขาชัยสน ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการ โคก หนอง นา โมเดล 📣📣
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสาวกิ่งกานต์ ชูรัตน์ พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมกับช่างผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่บ้านนาดอน บ้านนายคำนับ อ่อนประชู หมู่่ที่ ๑๐ ตำบลหานโพธิ์ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล พืนที่ ๓ ไร่ ซึ่งการดำเนินงานก้าวหน้าร้อยละ ๘๕ ของปริมาณทั้งหมด
🌾🌾🌾พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน🌾🌾🌾
# Change for good
📸📢พช.เขาชัยสน :ภาพ/ข่าว……📢📸

(Visited 28 times, 1 visits today)