พช.เขาชัยสน ร่วมรับการตรวจประเมินคัดเลือกการตรวจข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการดีเด่น และโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น

📣พช.เขาชัยสน ร่วมรับการตรวจประเมินคัดเลือกการตรวจข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการดีเด่น และโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น ประจำปี 2564 📣📣
วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา) ประธานกรรมการการตรวจประเมิน พร้อมนายนิรัญ สุขอนันต์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช และนายชาญณรงค์ วงษ์เนียม ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมฯ กรรมการในการคัดเลือกการตรวจข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการดีเด่น และโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมอิรวดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
ในการนี้ นางสาวกิ่งกานต์ ชูรัตน์ พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน พร้อมด้วยนางสาวอมรรัตน์ เหมือนเส็น นักวิชาการพัฒนาชำนาญการ เข้าร่วมการตรวจรับการตรวจประเมินคัดเลือกการตรวจข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการดีเด่น และโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น ประจำปี 2564 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาชัยสนมีผู้เข้ารับการตรวจประเมิน จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวอมรรัตน์ เหมือนเส็น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการอำเภอเขาชัยสน เข้าร่วมการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นในประเภท พัฒนากรขวัญใจชุมชน
ต่อจากนั้น เวลา 15.30 น. นายชัยวัฒน์ แสงศรี และคณะผู้ตรวจราชการกรมและคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจผลงานข้าราชการดีเด่นในประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน โดยไปเยี่ยมจุดสำคัญ 3 จุดดังนี้
1. กลุ่มคนังมัดย้อม โดยมีนางสาวตุลาภรณ์ สุบรรณวงศ์ ประธานกลุ่มพร้อมสมาชิกกลุ่มฯ และปลัดอำเภอเป็นตัวแทนนายอำเภอร่วมต้อนรับ ณ ที่ทำการกลุ่ม
2. แปลงปลูกผัก ของนายณรงค์ ชูแสง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำการเปลี่ยนแปลง หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งสลำ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน ผู้ใหญ่ได้กล่าวถึงหลังจากเข้าอบรมโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง พัฒนากรก็ได้ส่งเสริมให้นำไปขยายผลในพื้นที่ 9 ไร่ มีการปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงปลาในบ่อ และการทำน้ำหมักชีวภาพไว้ใช้ในครัวเรือน
3. แปลงโคก หนอง นา โมเดล พื้นที่จำนวน 1 ไร่ของนายประสพ เรืองจันทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน โดยการผลักดันจากพัฒนากร ซึ่งวางแผนจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้ต่อไป
🌾🌾🌾พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน🌾🌾🌾
# Change for good
📸📢พช.เขาชัยสน :ภาพ/ข่าว……📢📸

(Visited 11 times, 1 visits today)