ร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเขาชัยสนยิ้ม..เคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๔

📣พช.เขาชัยสน ร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเขาชัยสนยิ้ม..เคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๔📣📣
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมบูรณ์ เต็มชื่น นายอำเภอเขาชัยสน เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเขาชัยสนยิ้ม..เคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๔ กิจกรรมประกอบด้วย การพัฒนาวัดลานช้างโดยจิตอาสาตำบลเขาชัยสน, การประชุมชี้แจงข้อราชการที่สำคัญต่างๆ และรับฟังปัญหาความต้องการในพื้นที่ และ การเยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ/คนชรา ในพื้นที่ จำนวน ๕ ชุด โดยมีนางสาวกิ่งกานต์ ชูรัตน์ พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารอปท. ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.แกนนำในพื้นที่และนางสาวอมรรัตน์ เหมือนเส็น พัฒนากรประจำตำบลเขาชัยสน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๕๐ คน ณ วัดลานช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาชัยสน
🌾🌾🌾พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน🌾🌾🌾
# Change for good
📸📢พช.เขาชัยสน :ภาพ/ข่าว……📢📸

(Visited 9 times, 1 visits today)