พช.เขาชัยสน ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์

📣พช.เขาชัยสน ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ 📣📣
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวกิ่งกานต์ ชูรัตน์ พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน พร้อมด้วยนางสาวอมรรัตน์ เหมือนเส็น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่บ้านลานช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาชัยสน ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านควนสัมพันธ์ ในการนี้พัฒนาการอำเภอได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการ ยึดหลักคุณธรรม ๕ ประการ ความซื้อสัตย์ ความเสียสละ ความเห็นอกเห็นใจกัน ความไว้วางใจกัน ความรับผิดชอบร่วมกันในการบริหารกลุ่ม โดยได้รับความร่วมมือจากทางคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี
🌾🌾🌾พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน🌾🌾🌾
# Change for good
📸📢พช.เขาชัยสน :ภาพ/ข่าว……📢📸

(Visited 11 times, 1 visits today)