พช.เขาชัยสน ประชุมวางแผนการดำเนินงานประกวดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ

📣📣พช.เขาชัยสน ประชุมวางแผนการดำเนินงานประกวดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ📣📣
วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวกิ่งกานต์ ชูรัตน์ พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเขาชัยสน ลงพื้นที่บ้านลานช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาชัยสน ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมของหมู่บ้านที่เข้าร่วมประกวดกิจกรรมเชิดูเกียรติ ปรจำปี ๒๕๖๔ ร่วมกับผู้นำชุมชน ตัวแทนกลุ่ม/องค์กร โดยชี้แจงรายละเอียด หลักเกณฑ์การให้คะแนน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษบกิจพอเพียงรูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล”ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านลานช้าง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๐ คน
🌾🌾พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน🌾🌾🌾
# Change for good
📸📸📸พช.เขาชัยสน :ภาพ/ข่าว……

(Visited 11 times, 1 visits today)