กิจกรรม เอามื้อสามัคคี หวนคืนวิถีชาวนา

📣พช.เขาชัยสน จัดกิจกรรม เอามื้อสามัคคี หวนคืนวิถีชาวนา 📣📣
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางอัตติยา หละเขียว ปลัดอาวุโส เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี หวนคืนวิถีชาวนา” ปลูกข้าวในแปลงนาสาธิต โครงการโคก หนอง นา โมเดล โดยมีนางสาวกิ่งกานต์ ชูรัตน์ พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนตำบลหานโพธิ์ ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอและนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วมกิจกรรม การปักดำข้าว ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สู่การพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ ให้ประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้
🌾🌾🌾พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน🌾🌾🌾
# Change for good
📸📢พช.เขาชัยสน :ภาพ/ข่าว……📢📸

(Visited 17 times, 1 visits today)