พช.เขาชัยสน ร่วมรับการตรวจประเมินคัดเลือกการตรวจข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการดีเด่น และโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น

📣พช.เขาชัยสน ร่วมรับการตรวจประเมินคัดเลือกการตรวจข้าราช [...]
อ่านเพิ่มเติม