มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

📣พช.เขาชัยสน มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔📣📣
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวกิ่งกานต์ ชูรัตน์ พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน มอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์ เหมือนเส็น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายสมบัติ จินดานิรดุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี แก่เด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่เเรกเกิดจนถึงหกปี ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ในการนี้ ได้มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้แก่ เด็กชายออมสิน พรหมวิเศษ อายุ ๔ ปี ซึ่งครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาส ณ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
🌾🌾🌾พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน🌾🌾🌾
#change for good🛡️
📸📸📸พช.เขาชัยสน :ภาพ/ข่าว……📢

(Visited 3 times, 1 visits today)