ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการ โคก หนอง นา โมเดล

📣พช.เขาชัยสน ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการ โคก หนอง นา โมเดล 📣📣
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวกิ่งกานต์ ชูรัตน์ พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน มอบหมายให้นายสมบัติ จินดานิรดุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ตำบลโคกม่วง ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
หมู่ที่ ๑๑ และหมู่ ๑๓ ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน โดยมีผู้อำนวยการกองช่างและนายช่างอบต.ร่วมลงพื้นที่ เตรียมความพร้อมในการดำนินการโครงการ
🌾🌾🌾พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน🌾🌾🌾
# Change for good
📸📢พช.เขาชัยสน :ภาพ/ข่าว……📢📸

(Visited 12 times, 1 visits today)