การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมจัดทำแผน

📣พช.เขาชัยสน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมจัดทำแผน📣📣
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวกิ่งกานต์ ชูรัตน์ พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน มอบหมายให้นายสมบัติ จินดานิรดุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จัดทำโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมจัดทำแผนและการพัฒนาชีวิต ณ บ้านเกาะทองสมใหม่ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน
📍โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
– เพื่อให้คนในชุมชนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้
– เพื่อให้คนในชุมชนมีช่องทางได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจำกัดของชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย
– เพื่อให้คนในชุมชนมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม
– เพื่อให้คนในชุมชนสามารถกำหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้
– เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีแผนชุมชนที่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชนได้
โดยมี่เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอและผู้แทนครอบครัวเป้าหมายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๕ คน
🌾🌾🌾พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน🌾🌾🌾
📸📸📸พช.เขาชัยสน :ภาพ/ข่าว……📢

(Visited 6 times, 1 visits today)