มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

📣พช.เขาชัยสน มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระ [...]

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากระดับอำเภอ

📣พช.เขาชัยสน ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการพัฒนาแ [...]

อ่านต่อ