พช.เขาชัยสน ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน (ชุดเครื่องครัว) และเงินช่วยเหลือค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัย

📣พช.เขาชัยสน ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน (ชุดเครื่องครัว) และเงินช่วยเหลือค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัย📣📣
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวกิ่งกานต์ ชูรัตน์ พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน (ชุดเครื่องครัว) และเงินช่วยเหลือค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ บริเวณบ้านผู้ประสบภัย (นางสาวศิรินทร์ ด้วงแก้ว) บ้านเลขที่ ๗๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง/ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี
🌾🌾🌾พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน🌾🌾🌾
# Change for good
📸📢พช.เขาชัยสน :ภาพ/ข่าว……📢📸

(Visited 10 times, 1 visits today)