พช.เขาชัยสน ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน (ชุดเครื่องครัว) และเงินช่วยเหลือค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัย

📣พช.เขาชัยสน ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน (ชุดเครื่องครั [...]

อ่านต่อ

สัมมนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคก หนอง นา โมเดล บ้านควนสามโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน

📣พช.เขาชัยสน จัดกิจกรรมสัมมนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง📣📣 [...]

อ่านต่อ