กิจกรรม Mobile clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 นางหทัยรัตน์. ไชยสวัสดิ์. พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน. มอบหมายให้ น.ส.อมรรัตน์. เหมือนเส็น. นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และทีม move for found team ดำเนินกิจกรรม Mobile clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน ม.3 ต.หานโพธิ์

(Visited 22 times, 1 visits today)