Mobile clinic

วันที่ 2 สิงหาคม 2563 นางหทัยรัตน์. ไชยสวัสดิ์. พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน. มอบหมายให้ น.ส.อมรรัตน์. เหมือนเส็น. นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และทีม move for found team ดำเนินกิจกรรม Mobile clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน ม.8 และ ม.5 ต.หานโพธิ์

(Visited 13 times, 1 visits today)