กิจกรรมโครงการผูกผ้าและจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ

นางหทัยรัตน์ ไชยสวัสดิ์ พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน ร่วมกิจกรรมโครงการผูกผ้าและจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลหานโพธิ์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคา 2563 ณ ศาลาประชุมหมู่บ้านนาดอน หมู่ที่ 10 และ รพสต.ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

(Visited 9 times, 1 visits today)