กิจกรรมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย)

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 นางหทัยรัตน์ ไชยสวัสดิ์ พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯและคณะทำงานขับเคลื่อนฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการกิจกรรมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย) ในการคัดเลือกกลุ่มอาชัพสครีดีเด่น ณ ที่ทำการคงกลุ่มอาชีพมัดย้อมสีธรรมชาติ (คนังมัดย้อม) หมู่ที่ 5 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

(Visited 12 times, 1 visits today)