เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นางหทัยรัตน์. ไชยสวัสดิ์ พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน มอบหมายให้ นายสมบัติ จินดานิรดุล พัฒนากรประจำตำบลโคกม่วง ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนน่าอยู่บ้านควนยวน หมู่ 9 ตำบลโคกม่วง โดยมีนายกองตรีอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ นายอำเภอเขาชัยสนเป็นประธาน ณ ศาลาศูนย์เรียนรู้บ้านควนยวน

(Visited 12 times, 1 visits today)