กิจกรรมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย)

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 นางหทัยรัตน์ ไชยสวัสดิ์ พัฒนา [...]

อ่านต่อ