สัมมาชีพสร้างชีวิต

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางหทัยรัตน์  ไชยสวัสดิ์ พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน มอบหมายให้นางเสาวณี  รอดดำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ส่งมอบวัสดุสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนบ้านป่าแหลม หมู่ที่ 11 ตำบลหานโพธิ์ แก่ครัวเรือนสัมมาชีพที่เข้าร่วมโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนปี 2563  ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนสามารเพิ่งต้นเองได้และสามารถเป็นครัวเรือนต้นแบบให้ครัวเรือนอื่นๆได้มาเรียนรู้ต่อไป

(Visited 14 times, 1 visits today)