@สพอ.เขาชัยสน@ร่วมสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการจัดหาทุนปัญญาในโอกาสที่คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินจัดเลี้ยงน้ำชาเพื่อหารายได้สมทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านทุ่งเคียน

@ สพอ.เขาชัยสน @ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ส [...]

อ่านต่อ

@สพอ.เขาชัยสน@ นางหทัยรัตน์ ไชยสวัสดิ์ พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์

@สพอ.เขาชัยสน@วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. น [...]

อ่านต่อ