สพอ.เขาชัยสนพร้อมด้วยผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอเขาชัยสน ร่วมกิจกรรมประชาชนจิตอาสาร่วมพัฒนาศาสนสถาน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี มหกรรมมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุ

วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นางหทัยรัตน์ ไชยสวั [...]

อ่านต่อ

ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอเขาชัยสน เพื่อชี้แจงและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน

นางหทัยรัตน์ ไชยสวัสดิ์ พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน ประชุมผู้ [...]

อ่านต่อ