ประชุมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

@ สพอ.เขาชัยสน @ 6 ธันวาคม 2562  เวลา  13.30 น. นางหทัยรัตน์  ไชยสวัสดิ์  พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน ร่วมประชุมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านทุ่งเคียน หมู่ที่ 13 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน

 

(Visited 13 times, 1 visits today)