สพอ.เขาชัยสนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

@สพอ.เขาชัยสน@ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. นางหทัยรัตน์  ไชยสวัสดิ์  พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเขาชัยสน ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม  โดยมีนางอัตติยา หละเขียว หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอเขาชัยสน เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ และประชาชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาประชาคมอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  @ เวลา  10.00 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ   ณบริเวณริมคลอง วัดจรณาราม หมู่ที่ 3 ตำบลหานโพธิ์ เนื่องในโอกาส วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

 

(Visited 31 times, 1 visits today)