ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนธันวาคม

@สพอ.เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง@วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางหทัยรัตน์  ไชยสวัสดิ์  พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์  เหมือนเส็น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเขาชัยสน ณ ศาลาประชาคมอำเภอเขาชัยสน

 

(Visited 35 times, 1 visits today)