สพอ.เขาชัยสนติดตามกลุ่มออมทรัพย์

14/11/2562 นางหทัยรัตน์ ไชยสวัสดิ์ พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน และ นางสายพิณ รอดพูล นว.พช.ชำนาญการ ดำเนินการประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งเคียน ม.13 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

 

(Visited 12 times, 1 visits today)