ติดตามกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางหทัยรัตน์ ไชยสวัสดิ์ พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน มอบหมายให้ น.ส.อมรรัตน์ เหมือนเส็น นว.พช.ชำนาญการ และ นางสายพิณ รอดพูล นว.พช.ชำนาญการ ดำเนินการประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งมวงกวาง ม.8 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

 

(Visited 15 times, 1 visits today)