สพอ.เขาชัยสนติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางหทัยรัตน์ ไชยสวัสดิ์ พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานสตรี และคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเขาชัยสน ติดตามการชำระหนี้กลุ่มสมาชิกสตรีตำบลเขาชัยสนเพื่อรับทราบปัญหาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขในการดำเนินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีประสิทธิภาพต่อไป

(Visited 19 times, 1 visits today)