ติดตามการชำระหนี้กลุ่มสมาชิกสตรีตำบลเขาชัยสน

นางหทัยรัตน์ ไชยสวัสดิ์ พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานสตรี และคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเขาชัยสน ติดตามการชำระหนี้กลุ่มสมาชิกสตรีตำบลเขาชัยสนเพื่อรับทราบปัญหาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

(Visited 22 times, 1 visits today)