พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2562

17 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นางหทัยรัตน์ ไชยสวัสดิ์ พัฒนาการอำเภอเขาชัยสนพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นบ้านทุ่งเคียน ม.13 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2562 โดยมีนายขจรศักดิ์ รัตนโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน และพิธีมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

(Visited 18 times, 1 visits today)