ต้อนรับพลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ พร้อมด้วยคณะ อัญเชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป มอบให้แก่ นางลั่น รอดชุมอายุ 112 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง และออกหน่วยการให้บริการราษฎร มอบเครื่องเขียนพระราชทานและจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ณ โรงเรียนวัดแหลมจองถนน ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยมีนายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายชอบ จันทร์ฉาย นายอำเภอเขาชัยสน นางหทัยรัตน์ ไชยสวัสดิ์ พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน หัวหน้าส่วนราชการ แม่บ้านมหาดไทย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพียงกัน

(Visited 43 times, 1 visits today)