ติดตามกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางหทัยรัตน์  ไชยสวัสดิ์ พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์  เหมือนเส็น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเขาชัยสน สพอ.เขาชัยสน ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มลุกปัดมโนราห์  ม.2 ต.เขาชัยสน

(Visited 13 times, 1 visits today)