นางสายพิรุณ น้อยศิริ. ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย. ตรวจเยี่ยมติดตามร้านประชารัฐพัทลุง

วันที่. 4 ก.ย.2560 เวลา. 09.30. น.นางสายพิรุณ น้อยศิริ. ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย. ตรวจเยี่ยมติดตามร้านประชารัฐพัทลุง   ณ ปั้ม PT สี่แยกเขาชัยสน.

(Visited 249 times, 1 visits today)