สพอ.เขาชัยสน ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลควนขนุน. อ.เขาชัยสน. ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.)

สพอ.เขาชัยสน ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลควนขนุน. อ. [...]

อ่านต่อ

นายบำเหน็จ บินหรีม นายอำเภอเขาชัยสน. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/อปถ.ตำบลหานโพธิ์. และนักเรียนโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม . โรงเรียนไทยรัฐวิทยา. 23 ร่วมเคารพธงชาติหน้าเสาธง

วันที่ 22 สิงหาคม  2560 เวลา 08.00 น.  นายบำเหน็จ บินหร [...]

อ่านต่อ