อบรมโครงการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน” สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้

นายปวัน พรหมพิทักษ์  พัฒนาการจังหวัดพัทลุง   มอบหมายให้     นายอาทร  อร่ามวงศ์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  เป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน” สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” บ้านคลองขุด ม.8 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง โดยมี นางปราณี อ่อนมณี  พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำและกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ เข้าร่วม

(Visited 69 times, 1 visits today)