ประชุมประจำเดือนและประชุมเตรียมการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาชัยสน

วันที่  12 กรกฎาคม  2560  นางปราณี  อ่อนมณี  พัฒนาการอำ [...]

อ่านต่อ