เยี่ยมกิจกรรมกลุ่มเครื่องแกงบ้านทุ่งยาว

25พ.ค.60นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ตรวจเยี่ยมกิจกรรมกลุ่มเครื่องแกงบ้านทุ่งยาว ม.11 ต.โคกม่วง ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP.ของอำเภอเขาชัยสน โดยมี นางปราณี อ่อนมณี พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน และเครือข่ายภาคีพัฒนา ให้การต้อนรับ

(Visited 185 times, 1 visits today)