สร้างความผาสุกในองค์กรรดน้ำขอพรข้าราชการบำนาญ

11เม.ย.60 นางปราณี อ่อนมณี พัฒนาการอำเภอเขาชัยสนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมกิจกรรมสร้างความผาสุกในองค์กรรดน้ำขอพรข้าราชการบำนาญ ณ บ้านพักนายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง

(Visited 46 times, 1 visits today)