ร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบกองทุนพัฒนาเด็กในพระราขูปถัมภ์

3เม.ย.60นางปราณี อ่อนมณี พัฒนาการอำเภอเขาชัยสนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบกองทุนพัฒนาเด็กในพระราขูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราขกุมารี ฯ วัดเขาวงก์ อ.กงหรา จ.พัทลุง โดยมี นายศิลป์ชัย รามณีย์ ปลัดจังหวัดพัทลุงเป็นประธาน

(Visited 22 times, 1 visits today)