ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส

20-21 เม.ย.60 นางปราณี อ่อนมณี พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2560 เขตตรวจราชการที่ 6 กรมการพัฒนาชุมชน ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานี

(Visited 19 times, 1 visits today)