ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล

21 เม.ย.2560 นางปราณี อ่อนมณี พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน มอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์ เหมือนเส็น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลควนขนุน และตำบลหานโพธิ์ ณ ห้องประชุมอำเภอเขาชัยสน

(Visited 65 times, 1 visits today)