ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเขาชัยสน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย khaochaison วันที่ 09 พ.ค. 2564

ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

บริการของเรา