ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวกิ่งกานต์ ชูรัตน์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเขาชัยสน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน