ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน-ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

ดาวน์โหลด

ประกาศ การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฏหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี

ดาวน์โหลด