ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี
หมู่ 2 ตำบลแสนตอ ถนนแสนตอ-สลกบาตร จังหวัดกำแพงเพชร 62130
เบอร์โทรศัพท์ 055-779247
FAX 055-779247
อีเมล์ khanukp102@gmail.com

(Visited 2,171 times, 3 visits today)