ประวัติความเป็นมา

เมืองตอเป็นแสน ดินแดนประพาสต้น
ถิ่นคนผมแดง แหล่งอารยธรรมโบราณ

เดิมชื่อ กิ่งอำเภอขาณุ ขึ้นกับอำเภอคลองคลุง แล้วเปลี่ยนเป็น กิ่งอำเภอแสนตอ ใน พ.ศ. 2460 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น กิ่งอำเภอขาณุวรลักษบุรี ใน พ.ศ. 2482 แล้วต่อมาก็ได้เลื่อนขึ้นเป็นอำเภอขาณุวรลักษบุรี ในปี พ.ศ. 2491

 

อำเภอขาณุวรลักษบุรีแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 11 ตำบล 143 หมู่บ้าน

 1. ยางสูง
 2. ป่าพุทรา
 3. แสนตอ
 4. สลกบาตร
 5. บ่อถ้ำ
 6. ดอนแตง
 7. วังหามแห
 8. โค้งไผ่
 9. ปางมะค่า
 10. วังชะพลู
 11. เกาะตาล
(Visited 3,573 times, 1 visits today)