สพอ.ขาณุฯ ร่วมกิจกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สพอ.ขาณุฯ ร่วมกิจกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.00 น.
ณ. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรี ชั้น 2 จังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี โดยนางสาว
ตีรนรรถ อ่อนตา พัฒนาการอำเภอขาณุวรลักษบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลวังหามแห ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 3 ประเภท ได้แก่
1.สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอขาณุวรลักษบุรี
2.คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลวังหามแห
3.กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านหนองแสง)
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและยกย่องเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
ข่าว/ภาพ : สำนักงานพัฒนาชุมชนขาณุวรลักษบุรี
เครือข่าย PR พช.ชากังราว : รายงาน
#กำแพงเพชรเมืองมรดกโลก
#กำแพงเพชร
#BigData
#smartleader
#CDD

(Visited 8 times, 1 visits today)